Prioriteit

Verbeteren en vergroenen van de openbare ruimte inspelend op veranderingen (2019)

Vanwege de toename van het aantal bewoners en grote onderhoudsprojecten in de openbare ruimte neemt de drukte op de weg toe. Tegelijkertijd is er veel behoefte aan groen, ontmoetingsplekken, speelplaatsen en voorzieningen op het gebied van sport en bewegen voor alle leeftijden. Daarnaast is een toegankelijke openbare ruimte een belangrijk aandachtspunt.


Doelstellingen
  • Minder bewoners ervaren overlast gerelateerd aan drukte, vooral rond populaire recreatieplekken
  • Doorstroming op wegen en fietspaden bevorderen en fietsparkeerproblemen aanpakken
  • Bewoners wonen in een prettige leefomgeving met groen, ontmoetingsplekken en sport- en spelvoorzieningen
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (17)

Onderzoek naar de looproutes van ouderen in Betondorp

Samen met ouderen in Betondorp gaan we hun looproutes bekijken. Hoe komen ze bij het openbaar vervoer...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Fietsparkeren in drukke buurten

In meerdere buurten van de Watergraafsmeer, waaronder delen van de Don Boscobuuurt en op de Linnaeus...

in gebiedsplan

15 reacties

1 update

Onveiligheid op en om de fietsroute door Park Somerlust aanpakken

De doorgaande fietsroute door Park Somerlust levert – vooral in de zomer, als het park veel recreante...

in gebiedsplan

14 reacties

1 update

Openbare toiletten in de openbare ruimte

In 2018 is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om in het Frankendaelpark een openbaar toilet ...

in gebiedsplan

3 reacties

1 update

Kinderen veilig over laten steken bij de oversteek Chr. Huygensplein/Middenweg/Van 't Hofflaan.

Kinderen die van en naar Daltonschool De Meer fietsen, via de oversteek Chr. Huygensplein/Middenweg/...

in gebiedsplan

128 reacties

1 update

Voetpad Oosterringdijk

Van oudsher wordt de Oosterringdijk gebruikt als wandel- en fietsroute.
De laatste tien jaar hebben...

in gebiedsplan

12 reacties

2 updates

Aanpassing Ringdijk: scheiding voetgangers/joggers van overige verkeersdeelnemers tussen Praxis en Ringweg A10

De Ringdijk (tussen Praxis en viaduct A10) wordt gebruikt door woon-werkverkeer, tourfietsers en doo...

in gebiedsplan

5 reacties

2 updates

Amsteldorp aan de trekvaart: vernieuwing gebied Weespertrekvaart-Amsteldorp

Het Amstelkwartier wordt uit de grond gestampt en Watergraafsmeer, vanaf de Gooiseweg richting het o...

in gebiedsplan

13 reacties

1 update

Doortrekken voetpad Ringdijk met zebrapad over de Nobelweg

Op dit moment wordt het voetpad aan de Ringdijk onderbroken door de Nobelweg, waardoor wandelaars en...

in gebiedsplan

20 reacties

1 update

Initiatieven openbare ruimte faciliteren

Bewoners kunnen initiatieven ontplooien om de openbare ruimte te vergroenen of op andere wijze te ve...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Maliebaan vergroenen

In de huidige situatie is de Maliebaan een geasfalteerde open ruimte waar weinig gebruik van wordt g...

in gebiedsplan

7 reacties

1 update

Viswater achter Sciencepark

Een verborgen parel voor vissers. Oudere bewoners vissen geregeld achter het Sciencepark. Zij komen ...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Hondenuitrenveld

In het Amstelkwartier hebben veel bewoners honden en er wordt vaak afgesproken om samen de honden te...

in gebiedsplan

10 reacties

2 updates

Park met bomen, wilde bloemen, creatieve beelden en bankjes Carolina MacGillavryLaan

Rondom het pand Samos (nr. 1-177) op de Carolina Macgillavrylaan ligt een stuk groen waar nu helaas n...

in gebiedsplan

73 reacties

1 update

Snelheidsafhankelijke verkeersdrempels Archimedesweg

Op de Archimedesweg (eind van de Hogeweg) liggen hoge drempels om automobilisten te dwingen langzame...

in gebiedsplan

11 reacties

1 update

Zelfstandig leven

Hoe kunnen we zo lang mogelijk regie houden over ons eigen leven? Onder andere met behulp van een om...

in gebiedsplan

3 reacties

1 update

Onderhoud Park Darwin en project Rainproof

Park Darwin wordt onderhouden en beheerd door een tuindeskundige, coördinatoren en vrijwilligers. Vanw...

in gebiedsplan

2 updates