Prioriteit

Leefbaarheid bevorderen bij de ontwikkeling van nieuwe woon- en werkwijken (2019)

In het Eenhoorngebied, het Amstelkwartier, Jeruzalem, het Sciencepark en de Weespertrekvaart wordt de komende jaren volop gebouwd. Voor het stadsdeel is leefbaarheid een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van de wijken. Een aantrekkelijke openbare ruimte waar het prettig toeven is, hoort daarbij.


Doelstellingen
  • Bewoners leven prettig samen in ontwikkelbuurten waar veel bouwwerkzaamheden zijn
  • Bewoners in nieuwe wijken voelen zich veiliger
  • In nieuwe wijken zijn voldoende hoogwaardige voorzieningen