Prioriteit

Alle kinderen en jongeren kunnen meedoen, tegengaan tweedeling (2019)

In de Watergraafsmeer groeit 9% van de jeugd op in minimagezinnen. Daarmee is het aandeel minimajeugd relatief klein vergeleken met Amsterdam (9 versus 21 procent). De kinderen uit deze groep wonen vooral in Betondorp, Amsteldorp en de Van der Kunbuurt. De thuissituatie van de jeugd is bepalend voor hun ontwikkeling. Daarom vinden wij het belangrijk om aan deze groep, al is die relatief klein, extra aandacht te besteden.


Doelstellingen
  • Optimale ontwikkelkansen voor de kwetsbare jeugd
  • Meer jeugd uit minimagezinnen nemen deel aan activiteiten op het gebied van sport en cultuur
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (10)

Baas van de Buurt: Watergraafsmeer

Sociaal Cement heeft afgelopen jaar door het project Baas van de Buurt contacten gelegd waarmee het ...

in gebiedsplan

7 reacties

1 update

Bevorderen sportparticipatie jeugd uit minimagezinnen

We gaan kinderen en jongeren uit gezinnen met een minimuminkomen stimuleren om mee te doen aan het s...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Pleinactiviteiten voor jongeren

Pleinen lenen zich uitstekend voor buurtgerichte sport- en spelactiviteiten. Daarom wil de afdeling ...

in gebiedsplan

1 update

Sportopleidingen voor bewoners

De afdeling Sportstimulering biedt opleidingen aan waarin jongeren en volwassenen leren om zelfstand...

in gebiedsplan

1 update

Bredeweg Festival 42e editie

Het bestuur van de Stichting Bredeweg Festival vraagt om een bijdrage aan de 42e editie van het fest...

in gebiedsplan

46 reacties

1 update

Kinderboerderij De Werf

Kinderboerderij de Werf is een mooie plek voor jong en oud. De boerderij is elke dag open. Er zijn v...

in gebiedsplan

14 reacties

1 update

MyCoach

MyCoach is een buurtgericht coachingsproject voor leerlingen van het MBO. MyCoach helpt hen met hun ...

in gebiedsplan

10 reacties

1 update

Speeltuinhuis Mariotteplein

De bouw van het speeltuinhuis op het Mariotteplein is uitgesteld omdat de kosten veel hoger uitviele...

in gebiedsplan

34 reacties

1 update

Tennismuurtje Amstelkwartier

Er is in het Amstelwartier voor (oudere) kinderen niet zo veel leuke en sportieve buitenspeelruimte....

in gebiedsplan

3 reacties

1 update

Sportveld MacGillavrylaan

Tussen huisnr 2-216 aan de ene kant en 218 aan de andere kant is een kleine groenzone met twee klein...

in gebiedsplan

13 reacties

2 updates