Prioriteit

Aandacht besteden aan de diversiteit van het wonen in de wijken (2019)

De Watergraafsmeer kenmerkt zich door een grote variëteit aan bewoners: gezinnen, studenten, ouderen, hoge en lage inkomensgroepen. Wij willen die diversiteit behouden en ervoor zorgen dat er voor al die groepen plaats blijft in deze buurt. Er is behoefte aan betaalbare woningen voor senioren. Wij stimuleren levensloopbestendig, veilig, duurzaam wonen en nieuwe coöperatieve woonvormen.


Doelstellingen
  • Diverse groepen bewoners kunnen gebruik maken van een gevarieerd woningaanbod
  • Meer ouderen en kwetsbare bewoners wonen in een passende en veilige woning
  • Verbeteren van de leefbaarheid in de buurten