Prioriteit

Mensen hebben zolang mogelijk de regie over hun eigen leven (2019)

De Watergraafsmeer telt een groot aantal ouderen met lage inkomens en jongere mensen met fysieke, psychische en/of verstandelijke beperkingen die zelfstandig wonen. Voor de zelfredzaamheid van deze bewonersgroep is een goed netwerk en toegankelijke voorzieningen dichtbij huis van groot belang. Op deze wijze kunnen zij langer zelfstandig thuis wonen.


Doelstellingen
  • Meer bewoners nemen actief deel aan de samenleving
  • Meer kwetsbare bewoners beschikken over het zorg- en hulpaanbod dat zij nodig hebben
  • Oudere bewoners beschikken over voldoende en goed bereikbare voorzieningen, onder andere op het gebied van vervoer
  • Minimahuishoudens maken meer gebruik van inkomensondersteunende regelingen
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (14)

New Sustainable Workforce

De installatiewereld in Amsterdam schreeuwt om meer mensen. Van alle kanten komen verzoeken om daken...

in gebiedsplan

1 reactie

2 updates

Training Mental Health Aid aanbieden aan verschillende partijen

In 2018 zijn we begonnen met het aanbieden van de training Mental Health First Aid (MHFA). In deze t...

in gebiedsplan

1 update

Ontmoetingsruimte(s) Watergraafsmeer/Middenmeer

De begane grond van de pastorie van de Hofkerk is beschikbaar gesteld voor buurtwerk. Het heeft een zaal...

in gebiedsplan

32 reacties

1 update

Amsteldorp Ontdekt 2019

De derde editie van Amsteldorp Ontdekt zal plaatsvinden in de zomer. Het evenement staat net als vori...

in gebiedsplan

7 reacties

1 update

Bevorderen deelname aan beweegactiviteiten senioren

We willen deelname aan sport- en beweegactiviteiten onder de grote groep ouderen in de Watergraafsme...

in gebiedsplan

1 update

Informatiemarkt Watergraafsmeer

Jaarlijks is er een informatiemarkt op het Chistiaan Huygensplein. De onderwerpen die centraal staan,...

in gebiedsplan

3 reacties

1 update

Activiteitendag 'Jeruzalem'

Ontmoetingsplek voor en door de buurt. Zo veel mogelijk buren uit de buurt Jeruzalem kunnen elkaar on...

in gebiedsplan

1 update

Continueren inzet wijkbeheer in Betondorp

In Betondorp wonen veel ouderen en kwetsbare bewoners. Woningcorporaties Eigen Haard en Ymere zetten...

in gebiedsplan

2 updates

Coördinatiepunt activering en participatie

Op de woonlocaties Spark Village en Stek Oost komen 250 jonge statushouders te wonen en in de direct...

in gebiedsplan

1 update

Maatwerk in zorg in Amsteldorp

In Amsteldorp wonen veel ouderen met een laag inkomen. Het is belangrijk dat deze ouderen in hun eig...

in gebiedsplan

1 update

Sport verbindt

Het project ‘Sport verbindt’ biedt sportverenigingen ondersteuning om statushouders op te nemen in de ...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Statushouders in de buurt

In de Watergraafsmeer worden twee wooncomplexen opgeleverd voor jonge statushouders, studenten en jo...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

AutoMaatje

In de Watergraafsmeer komen sommige bewoners nauwelijks het huis uit vanwege sociale of mobiliteitsprobl...

in gebiedsplan

1 reactie

2 updates

Aanpak Valpreventie

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Bij het stijgen van de leeftijd of gezondheidsproblemen kun...

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates