Prioriteit

Beter behouden van leefbaarheid en sociale veiligheid (2018)

Het Eenhoorngebied ontwikkelt zich van bedrijventerrein tot woonbuurt. In het Middengebied Don Bosco (grenzend aan het Eenhoorngebied) doen zich kansen voor door de ontwikkeling van de kerk, de school en de openbare ruimte. De school Ringdijk 44 wordt gesloopt, hier komt nieuwbouw voor in de plaats. In Jeruzalem wordt gebouwd en gerenoveerd. In de Watergraafsmeer zijn veel actieve bewoners die zich inzetten voor hun leefomgeving. Zij voeren verschillende projecten uit. Soms werken ze daarbij nauw samen met professionals.
Doelstellingen
  • Aanpak fietsparkeren
  • Gebiedsontwikkeling
  • Leefbaarheid en veiligheid
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (12)

Goede landing van nieuwe statushouders in de buurten

In 2018 zullen veel mensen met een vluchtverleden in de buurten komen wonen. Een deel wordt gehuisve...

in gebiedsplan

2 updates

Kunstwerk woonlocatie studenten/staushouders op de Kruislaan

Op de Kruislaan, naast voetbalvereniging Zeeburgia komt een nieuwe woonlocatie voor jongeren/student...

in gebiedsplan

1 reactie

2 updates

Woonlocatie Science Park

Op het Sience park wordt in de zomer een wooncomplex van 250 woningen opgeleverd bestemd voor jonger...

in gebiedsplan

1 update

Vereniging Amstelkwartiermakers

Het Amstelkwartier is een wijk in ontwikkeling. Er wordt vol ingezet op de ruimtelijke ontwikkeling ...

in gebiedsplan

5 reacties

2 updates

BIZ (Bedrijveninvesteringszonde) Middenweg en ondersteunen initiatieven

Een BIZ (Bedrijveninvesteringszone) is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat of een bedrijven...

in gebiedsplan

2 updates

Speeltuinhuis Mariotteplein

Midden 2018 start de bouw van een nieuw speeltuinhuis op het speeltuinterrein op het Mariotteplein. H...

in gebiedsplan

1 reactie

2 updates

Verbeteren sociale infrastructuur in de buurten

Verschillende buurten hebben een impuls nodig om de sociale leefbaarheid te verbeteren. Wij bevorder...

in gebiedsplan

2 updates

Middengebied Don Boscobuurt

In verband met de herinrichting van het Middengebied Don Boscobuurt is in 2017 de school gesloopt op...

in gebiedsplan

3 updates

Bredewegfestival

Het Bredewegfestival is een groot buurtinitiatief dat een stevige bijdrage levert aan het versterken...

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

Aanpak fietsparkeerprobleem Eenhoorngebied

Uitvoeren van een integraal plan van aanpak om te zorgen voor minder fietsen in de openbare ruimte, ...

in gebiedsplan

1 reactie

2 updates

Onderzoek naar mogelijkheid Ecotoilet Frankendaelpark

Bewoner: "Wat ontbreekt aan dit fijne park met speeltuin is een openbaar toilet." Bij de speeltuin va...

in gebiedsplan

1 reactie

2 updates

Doorontwikkeling Park Darwin

In de loop van 2017 is de Vereniging Park Darwin van start gegaan. De Vereniging wil Park Darwin in 20...

in gebiedsplan

3 reacties

2 updates