Prioriteit

Betere ontsluiting van ontwikkellocaties (2018)

In het Amstelkwartier verrijst een nieuwe woonwijk. Een gemengde buurt en uniek door haar ligging aan het water met de nabijheid van het centrum enerzijds en het groen van de Amstelscheg anderzijds. De bouwplannen laten de diversiteit goed zien: een hotel, betaalbare starters-en studentenwoningen, maar ook luxe ruime herenhuizen, een brede basisschool en ruimte voor buurtgerichte voorzieningen zoals een buurtsuper. Park Somerlust met naastgelegen horeca en roeivereniging RIC trekken op zomerdagen veel bezoekers. De Weespertrekvaart is meer een bedrijventerrein dan een woonbuurt, afgezien van de vele studentencontainerwoningen. Dit gebied wordt in de nabije toekomst ontwikkeld, evenals de naastgelegen Bijlmer Bajes. Stadsdeel Oost ontwikkelt plannen om de Omval een nieuwe impuls te geven door de ontwikkeling van nieuwbouw. Amsterdam Science Park is dé plek waar studeren, werken en wonen elkaar ontmoeten. Het is de campus met de grootste concentratie van universitair bètaonderwijs en -onderzoek in Nederland en één van de grootste in Europa. Amstelkwartier en Sience park zijn beide grootstedelijke projecten. Hier zijn veel werkzaamheden de komende jaren, dus hebben we aandacht voor toegankelijkheid en veiligheid.

 
Doelstellingen
  • Leefbaarheid en veiligheid
  • Visie op ontwikkel- en transformatiegebieden