Prioriteit

Betere match tussen vraag en aanbod van woningen (2018)

Door de veranderingen in beleid moeten ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Bezuinigingen in de zorg en veranderingen in de huursector worden meer voelbaar bij kwetsbare huishoudens. In Betondorp, Jeruzalem, Amsteldorp en Middenmeer wonen veel 65-plussers. De woningen zijn doorgaans klein of op één-hoog en zijn daardoor slecht aan te passen. Informele netwerken zijn van grote waarde om eenzaamheid te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat mensen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen, ook al is de woning niet meer passend of ontoegankelijk. Samenwerking met de corporaties is hiervoor een voorwaarde. Het stadsdeel kan hier een faciliterende en stimulerende rol in vervullen.
Doelstellingen
  • Kansen die zich voordoen om de woonsituatie voor ouderen te verbeteren