Realisatie van gebiedsplan Watergraafsmeer 2019

Totaal

55 projecten

Mensen hebben zolang mogelijk de regie over hun eigen leven (2019)

14 projecten

Aandacht besteden aan de diversiteit van het wonen in de wijken (2019)

6 projecten

Alle kinderen en jongeren kunnen meedoen, tegengaan tweedeling (2019)

10 projecten

Leefbaarheid bevorderen bij de ontwikkeling van nieuwe woon- en werkwijken (2019)

4 projecten

Verbeteren en vergroenen van de openbare ruimte inspelend op veranderingen (2019)

17 projecten

De Watergraafsmeer wordt voorloper op het gebied van duurzaamheid en circulariteit (2019)

4 projecten